Ravintola Carelian viinilista 2017

Viinilista 2017.
-Ravintola Carelia / Kai Autio